Onze opleiding wegkapitein

Opmerking: Teksten zijn gebaseerd op de situatie in Holten

Wegkapitein, Noodzaak of noodzakelijk kwaad.
Geschreven door Henk Vasters

De wielrenner.

De wielrenner is in zijn huidige tijdperk net een schietschijf. Je wordt van de fiets gereden of de strafrechter legt ons werkstraf op. Waarom deze kentering in de samenleving. De meeste recreanten zijn echter keurige fietsers en zijn zich niet bewust van de gevaren. De overheid duldt het roekeloos weggedrag niet meer van onze strava rijders die de hele rijbaan nodig zijn voor de toptijd, of die snelle rijder die nog even net voor die autolangs kan glippen. Geen voorrang verlenen, en het liefst vijf breed over de weg waaien. Gelukkig zullen de meeste lezers van dit stukje zich niet kunnen vinden in deze tekst. Gelukkig maar. Om het imago van de wielrenner landelijk te verbeteren hebben de NTFU, KNWU en de NOC*NSF besloten om de handen in één te slaan. En ze zijn bezig gezamenlijk de opleiding wegkapitein op de rails te zetten, met als doel landelijke standaard regels aan te houden waarbinnen veel aandacht is voor veiligheid.

Wat is een wegkapitein?

De wegkapitein heeft als belangrijkste taak om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. In overleg met de eventueel aanwezige instructeur bepaalt hij de route en de snelheid van de groep. Hij is in staat het niveau aan te passen aan het niveau van de groep. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU. Ook houdt hij in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn.

Wat is de taak van een wegkapitein?

 • De route van de trainingstocht bepalen
 • De snelheid van de groep bepalen en afstemmen op de zwakste leden van de groep
 • De verkeersregels in acht nemen
 • De gedragscode van de NTFU naleven
 • De deelnemers van de groep in de gaten houden en of een ieder zich aan de regels houdt
 • Bij pech of ongevallen de instructeur assisteren of indien instructeur niet aanwezig is, dan zelf optreden als coördinator
 • Het laten rouleren van de groep tijdens het fietsen, daarbij letten op de zwakste deelnemers
Beleid:

Het beleid van de vereniging dient hier op aangepast te worden. Er moet voldoende kader worden geworven. Race 3 instructeurs moeten hun taken kunnen overdragen aan race 2 instructeurs en wegkapiteins. Twijfel niet, geef je op en laat uw vereniging een voorbeeld zijn voor uw regio. Onze jeugd heeft al een goed opgezet kader. Senioren moeten dit kader ook gaan volgen, laat van je horen en meld je aan. Fietsen moet plezier, passie en sportbeleving blijven.

Uw wegkapitein Henk Vasters.

WV-HOLTEN, GEEF HET GOEDE VOORBEELD !
Geschreven door Jannie Vasters

Het word steeds drukker op de weg, er komen steeds meer fietsers en ook groepen fietsers bij.
Om dit prettig en vooral veiliger te laten verlopen, zijn er regels nodig.
Daarom is het heel belangrijk dat er wegkapiteins opgeleid worden.
Het is echt nodig omdat deze opgeleide wegkapitein het fietsen echt veel veiliger, veel leuker en gezelliger maakt. Als een groep fietsers zich goed gedraagt dan doen andere fietser of weg gebruikers dit ook.
Goed zien doet goed volgen.
We maken afspraken over de snelheid, de grote van de groep en de tekens die we gebruiken. Het is de bedoeling dat we allemaal de zelfde signalen doorgeven. Een mooi voorbeeld, wij fietsen op een fietspad, er komen tegenliggers aan, de wegkapitein roept ritsen waardoor de fietsers netjes achter elkaar gaan. En zonder problemen kunnen de tegenliggers ons passeren, wij kregen hiervoor een compliment. Mijn gedachte was: wij zijn op de goede weg.
De wegkapitein zorgt ervoor dat iedereen zich aan de verkeersregels en de gemaakte afspraken houdt, als iemand dat niet doet wordt hij / zij daarop aangesproken.
Iedereen is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar de wegkapitein probeert alles in goede banen te leiden, zodat iedereen kan blijven genieten van het fietsen.

Uw wegkapitein Jannie Vasters.

DUS VERENIGINGEN GEEF HET GOEDE VOORBEELD!

Veiligheid fietsen in groepsverband:

 • Rij altijd met maximaal 2 naast elkaar
 • Draag altijd een helm
 • Altijd een bel op de fiets
 • Waarschuw tijdig als je gaat passeren
 • Houd zoveel mogelijk rechts, inhalen doe je zoveel mogelijk linksom
 • Waarschuw de deelnemers achter je voor onverwachte situaties
 • Wees alert op mens en dier op het parcours
 • Neem pechspullen en een EHBO kit mee
 • Blijf op de aangegeven route
 • Zorg dat je persoonsgegevens bij je draagt en eventueel een mobiele telefoon
 • Maximale grootte van de groep is 14 personen
Verslag dinsdagavondtraining 15 juli 2014

Onder leiding van wegkapitein Henk Vasters (en zijn lieftallige assistente Jannie). Het beloofde een mooie avond te worden dus ik besloot mij maar weer eens in Holten te melden voor de vaste dinsdagavondrit van onze wielervereniging. Even voor zevenen kwam ik aan bij de sporthal waar zich inmiddels zes anderen hadden verzameld. Eén sprong eruit door een opvallende gele aanvoerdersband om zijn linkerarm. Nadere inspectie leerde dat de band was voorzien van het opschrift ‘wegkapitein’.

Een nadere toelichting liet niet lang op zich wachten. Het was de bedoeling dat Henk Vasters (vanaf nu onze eigen Robin van Persie zullen we maar zeggen) als wegkapitein een poging zou doen om ons op een wat meer gedisciplineerde wijze door onze trainingsavond heen te helpen.
In plaats van direct weg te stuiven begon de avond met een korte veiligheidsinstructie.

Helaas was dit voor één van de aanwezigen reden om de groep vroegtijdig te verlaten. De instructie begon met een controle van helm en fiets. Pas nadat alles veilig was bevonden en we duidelijke afspraken hadden gemaakt over de te rijden snelheid vertrokken we voor onze rit van ongeveer 55 kilometer.
Tijdens de rit leerden we onder andere keurig ‘door te draaien’ en hoe we moesten ‘ritsen’ als de weg of het verkeer daar aanleiding toe gaven. Omdat alle begin moeilijk is werd de groep gedecideerd enkele malen stilgezet zodat Henk nog het één en ander nader toe kon lichten. Het als groep oversteken van een voorrangsweg was één van de zaken die om een nadere toelichting vroeg. Latere oversteken vormden het bewijs dat het kwartje was gevallen.

Hoewel zowel Henk als zijn discipelen hun uiterste best deden om alles zo goed mogelijk te laten verlopen was duidelijk dat een aantal zaken nog nader in moeten slijten. Het kostte soms moeite om de formatie te handhaven en het hanteren van de juiste signalen leverde soms ook nog wat problemen op. Wel was (voor mij in ieder geval) meteen duidelijk dat het nieuwe systeem voordelen biedt. Door de strenge doch rechtvaardige leiding van onze wegkapitein was er meer controle over de snelheid waarmee de groep reed, denk ik dat we ons (nog) beter gedroegen ten opzichte van het overige verkeer en leverde iedereen (naar mogelijkheden) zijn/haar bijdrage.

Teruggekomen bij de sporthal werd nog even kort geëvalueerd. De hiervoor geformuleerde zaken werden (in hun eigen woorden) ook door de andere aanwezigen gedeeld. Het algemene beeld was dus positief. Jammer dat we ondanks de prima weersomstandigheden maar met zo’n kleine groep waren. Wij kunnen alleen maar hopen dat de overige leden van onze wielervereniging ons enthousiasme delen. Ondanks eerdere twijfels schaar ik mijzelf inmiddels onder de ambassadeurs van deze nieuwe manier van trainen. Henk en Jannie
bedankt !!

Verslag 16 juli 2014

Betreft een groep van 5 racefietsers die vertrekken op 09.00 uur uit Holten
voor een tocht richting Dalfsen en weer terug +/- 80 km
Jannie legt uit wat de functie is van de wegkapitein en wat de bedoeling hiervan is
Allereerst controleert ze onze fietsen of ze technisch in goede staat zijn zoals remmen, speling v.h. balhoofd, stand van de snel spanners enz. daarna laat ze zien hoe de helm op de juiste manier opgezet moet worden Vertelt over hoe te handelen bij tegenliggers m.b.t. geschakeld rijden of ritsen en hoe eventuele obstakels aangegeven moeten worden en algehele opmerkingen over het veilig rijden rekening houdend met de medeweggebruikers.

Na afloop in Holten zijn er nog wat toevoegingen gegeven en heeft iedereen daar zijn zegje over mogen doen Wat mij betreft, prima gedaan en leerzaam, het enige wat je moet nuanceren is: is dat verkeerssituatie van te voren niet te voorspellen zijn en snel kunnen veranderen, en dat je daardoor niet te strak aan de vooraf opgestelde veiligheidsregels kunt houden.

Verslag 22 juli 2014

Bij aankomst bij de sporthal melde Henk zich als wegkapitein inclusief gele armband. Hij vroeg de groep, totaal 7 man, of we opstonden voor en rit zoals deze aan beginnende fietsers wordt gegeven. Met totaal 5 fietsers gaven we hieraan gehoor. Terwijl ik al 20 jaar fiets, waarvan ca. 18 jaar bij WV Holten voelde ik me met sommige zaken toch een beginner.

Henk begon met veiligheidscontroles en instructies. Hier denk je zelf toch nooit over na, toch nuttig. Daarna besprak Henk de manier van fietsen en maakten we afspraken over de kruissnelheid. Tevens werd uitgelegd hoe we elkaar onderweg informeren en hoe we rouleren. Hierbij werden ook de achterliggende gedachten waarom bepaalde commando’s of afspraken zo zijn besproken.

Tijdens de rit zijn we 2 keer gestopt om bepaalde situaties te bespreken. Aan het einde kreeg iedereen de gelegenheid om te evalueren. Alles zeer positief. Het enige lastige vond ik de afspraak dat de commando’s voor links en rechts alleen verbaal gedaan worden. Naar mijn gevoel kan ik hier niet zo snel op reageren al op visuele signalen. Verder ben ik benieuwd naar trainingen met bv speciale aandacht voor de bochtentechniek. Blijkbaar zijn hier verschillende visies op.
Al met al zeer positief en leerzaam.

Verslag 23 juli 2014

Hieronder doe ik verslag van je activiteiten als (aankomend) wegkapitein.
Toerrit op 23 juli 2014 van de Wielervereniging Holten.
Aantal deelnemers: 5 (inclusief wegkapitein).
Afstand: ca. 75 km; gemiddelde snelheid ca. 27 km/uur
Je inbreng als wegkapitein bestond uit:

A. Bespreking voor de start:
 • technische staat van de fiets; o.a. remmen, stand van het zadel
 • afspraak over de te nemen route
 • fietsbril over de bandjes van de helm
 • doorspreken van de signalen als “voor”, “achter”, “tegen” etc.
 • duidelijk richting aangeven
B. Oefenen van een aantal zaken tijdens het fietsen, zoals:
 • je houden aan de verkeersregels
 • toepassen van de signalen en het duidelijk richting aangeven
 • het “door draaien” soepel laten verlopen
 • het tijdig invoegen (ritsen) bij tegemoetkomend en achterop komend verkeer
 • het op de juiste wijze invoegen
 • het aanpassen van de snelheid in de dorpskernen
 • etc.
C. Evaluatie na afloop van de tocht:
 • welke punten konden beter
 • wat is er goed gegaan
 • wat was het oordeel over de wegkapitein

Conclusie:

Alle deelnemers waren van mening dat je op een heel plezierige wijze de tocht hebt
begeleid.
We hebben weer een aantal zaken bijgeleerd (zoals drinkbus met je linkerhand uit de houder halen; bij omkijken je hand op de schouder van je buurman, etc.)
Kortom: een prima zaak om de tourritten met een wegkapitein zoals jij te rijden.

Verslag 29 juli 2014

Ik vond het een prima kennismaking rit.
Dinsdag 29 juli 2014, 18:55, parkeerplaats bij de sporthal in Holten.
Vakantietijd, dus het is de vraag of en zo ja hoeveel mede fietsers er zullen zijn. Het is mijn eerste in ieder geval. Kort geleden had ik me aangemeld als lid van de Wielervereniging Holten (WVH). Rond zeven uur waren we, en bleven we, met z’n vieren. Henk Vasters was er één van. “Mag ik je fiets even vasthouden?”, vraagt hij? Ik kijk hem verbaasd aan.
Henk heeft de opleiding van wegkapitein gevolgd en is dat voor ons vanavond.
Hij controleert de vitale onderdelen van mijn fiets, zoals remmen (vingerdikte), de bevestiging van de wielen. De ‘helmcheck’ werd ook even gedaan. Ook legt hij mij kort voordat we gaan fietsen de belangrijkste regels en signalen uit. Ik doe m’n best het te onthouden. De meeste zijn gelukkig redelijk vanzelfsprekend. Ik was plezierig verrast. Na de korte, duidelijke instructie en toelichting waarom er wegkapiteins worden opgeleid, stappen we op de fiets.
Op een fietspad door het bos kwamen ons vier ‘oudere’ fietsen tegemoet. Al bij voorbaat licht panisch omdat er wielrenners aankwamen. Uiteraard ritsten we netjes, waren vriendelijk, maar toch. Er is nog heel wat missiewerk te doen om het imago van de wielrenners weer wat positief op te krikken.
Ook onderweg geeft Henk nog toelichting op verschillende praktijksituaties. Telkens op een rustige en duidelijke manier. Wanneer en hoe te ritsen bijvoorbeeld.
Na een mooie tocht van een kleine twee uur waren we weer terug in Holten. De tocht werd nog even kort geëvalueerd. Ieder van ons was tevreden en zo ging ieder weer zijns- of haarsweegs.

Verslag 27 juli 2014

Start: 09.00 uur, Aantal deelnemers 11, Afstand ca. 70 km
Wegkapitein: Jannie Vasters
Routeleider: Henk Beldman
Technische bespreking vooraf : nieuwe deelnemers worden geïnformeerd over het dragen van helm en bril, remmen ed.(goed verhaal).
De samenwerking tussen de wegkapitein en de routeleider is uitstekend.
Tijdens het fietsen wordt er gerouleerd zodat het mogelijk is voor de wegkapitein nog info te verstrekken indien nodig.
Geeft aan andere weggebruikers duidelijk aan , bellen, groeten en hoeveel fietsers er aan komen. Tijdens het oversteken van kruisingen neemt Jannie het voortouw zodat dit veilig gebeurd, zo ook bij wegversmalling (fietspaden) , ritsen , achter elkaar rijden en het onder de aandacht brengen van de verkeersregels.
Houd de groep goed in het oog, zodat een ieder ook plezier heeft.
Na elke rit vind er een evaluatie plaats. Ritsen nogmaals besproken.
Einde van de tocht: 12.45 uur.
Conclusie: Mede dankzij de inzet van Jannie Vasters wordt het rijden van een tourrit veiliger en voor de andere weggebruikers duidelijker hoe snelle fietsers zich (zouden moeten) gedragen.

Verslag 20 augustus 2014

Groepsgrootte: 6 ervaren fietsers, waaronder wegkapitein JANNIE zelf.
Zodra de groep om 9.00 uur compleet is, neemt de wegkapitein het woord. Zij stelt zich voor als wegkapitein en zij heeft een gele band om. Zij vertelt waarom zij wegkapitein is en zij vraagt mij om een kort verslag te schrijven t.b.v. haar portfolio bij de NTFU opleiding wegkapitein.
Jannie vraagt aandacht voor de remmen van de fietsen, zij vertelt hoe de remmen afgesteld moeten zijn. Zij vertelt ook waarom. Dan krijgt de helm de aandacht en zij vertelt dat de brilpoten buiten de helmbandjes moeten komen en waarom.
Vervolgens legt zij ook uit hoe wij als groep dienen te rijden. Wat is ritsen en wat is
schakelen. Dat is de groep snel duidelijk. Wanneer een auto van voren komt roept zij “TEGEN ” en dan moeten wij schakelen of ritsen. Wanneer een auto van achteren komt roept zij “ACHTER “
Met dit groepje van 6 fietsers draait de wegkapitein zelf ook mee. Dit heeft tot gevolg dat ook anderen “VOOR “of “TEGEN “roepen. M.i. niet erg. De tocht van 70 km. verloopt prima.
Puntje van kritiek: Een duidelijke leider die tijdig zegt, ‘linksaf, rechtsaf of rechtdoor ” ware beter geweest. Dat verloopt nog wel eens wat onregelmatig.
Na afloop houdt de wegkapitein een korte evaluatie. Zij geeft als eerste zelf haar mening en vraagt vervolgens naar de ervaringen van de overige rijders. Men is tevreden en men vindt het goed dat deze regels worden nageleefd.
Het optreden van de wegkapitein zelf:
Men luistert naar haar, alhoewel er bij de start ook wel gekscherende opmerkingen worden gemaakt. Ik doe daar zelf ook aan mee. Belangrijk vind ik echter, dat zij daar goed op reageert en zelf ook mee lacht. Dat inlevingsvermogen van haar t.o.v. de groep maakt, dat haar opmerkingen toch grotendeels worden geaccepteerd. De meeste rijders rijden al heel lang op een bepaalde wijze en zij laten dan toch wel merken dat wat strakkere leiding voor hen niet erg nodig hoeft. Nogmaals, het is een erg rustige groep en er rijden geen dwarsliggers mee. Wat dat betreft is deze groep een makkie voor JANNIE.
Samenvatting:
Leiderschap: Goed, zij treedt duidelijk naar voren en zegt haar boodschap.
Optreden: Goed.
Zodra er een voorval is, reageert zij.
Tijdens de rit: Indien nodig geeft zij aanwijzingen.
Omgang met mederijders: Super. Zij is niet voortdurend als “juffrouw ” aanwezig. Dat siert haar.

Verslag 26 augustus 2014

Na een lange werkdag kijk ik met veel plezier, en vele WVH’ers, altijd weer uit naar de Dinsdagavond in het zomerseizoen.
Dat is namelijk onze WVH fietsavond, normaal fietsen wij zonder wegkapitein een door één van de leden uitgezette fietsroute voor die avond, maar afgelopen dinsdag kregen we een training op een rustig stuk weg. Voor mij was dit de eerste keer dat ik deze avond mee maakte. Ik wist absoluut niet wat ik mij hierbij moest voorstellen. Eerst begon hij met een uitleg, van wat we die avond allemaal zoal zouden gaan doen. Uiteraard hoort hier een gedeelte veiligheid in thuis, voor jezelf en een ander. Helm goed strak op en riempjes goed vast, de zonnebril op de goede manier op
(dus aan de buitenzijde van de riempjes). Hierna een fietscontrole en uitleg van manier van fietsen in groepsverband.
Na de controle, heerlijk met elkaar op weg naar de rustig afgelegen route. Dit alles onder begeleiding van de wegkapiteins.
Aangekomen op een veilige parkeerhaven, inrit boeren erf (tevens start- en eindpunt) kregen we exact te horen wat voor training wij deze avond zouden krijgen. Eerst
beginnend met een stuk in fietsen, tevens was dit de verkenning van de route. Hierna hebben we in verschillende groepen, verdeeld in snelheid, diverse interval en sprint trainingen afgewerkt. Deze brachten de boodschap wel over, een dag later nog voelend in de benen.
Uiteindelijk werd er afgesloten met een stuk uitfietsen en een evaluatie. Kort samenvattend: veel geleerd op gebied van zowel veiligheid als techniek/interval training. Erg leuk!
Bedankt wegkapiteins, training door Henk Vasters, achterste rijder Jannie Vasters.

Verslag 30-07-2014

Het bestuur van de Wielervereniging Holten vindt het erg belangrijk dat de leden op een plezierige en veilige manier fietsen. Daarom liften we graag mee op het initiatief van de NTFU om zogenaamde wegkapiteins op te leiden. Dit gebeurt door ervaren NTFU-fietsers die in het bezit zijn van het instructeursdiploma niveau 3. Gelukkig hebben we deze leden zelf binnen onze club, Jannie Vasters heeft RACE 3 en Henk Vasters MTB 3. Twee leden die zich ook al op tal van andere plekken in de organisatie van de Wielervereniging Holten verdienstelijk maken! Ik had het genoegen om op 30 juli tijdens een fietstochtje van de
woensdagmorgengroep geïnstrueerd te worden door Jannie.
Jannie begint bij onze startplaats, parkeerplaats sporthal ’t Mossink, met het vertellen van enkel belangrijke veiligheid aspecten t.a.v. fiets en helm. Ondanks het vroege tijdstip en nog niet op volle toeren draaiende brein van mij, wordt één en ander dusdanig duidelijk uitgelegd door Jannie, dat ik het zelfs begrijp.
Deze instructie is straks in de praktijk geen telkens weerkerende activiteit is mij verzekerd, maar wordt uiteraard wel herhaald in het geval er nieuwe leden deelnemen aan onze tochten. Daarna wordt de route bepaald, deze gaat
tijdens deze zonnige zomerdag richting een koffiestop in Olst. Via buitengewoon mooie verkeersarme weggetjes worden we, door Jannie regelmatig geattendeerd op belangrijke verkeersregels en gedragscodes die door de NTFU zijn opgesteld, naar Olst geleid. Het formatiefietsen zoals we dat sedert dit jaar doen (Toerclub Rijssen systeem) waarbij de toerleider continue op de 2e positie rechts fiets, is overboord gegooid. Dat vind ik buitengewoon spijtig. Alleen op die positie fietst de wegkapitein / toerleider naar mijn mening op de juiste stek. Enerzijds kan hij daar de omgeving goed inschatten en de route bepalen en anderzijds fiets hij of zij continue uit de wind. Bij dit systeem fiets je op de plek van de wegkapitein tijdens het wisselen van positie inderdaad heel kort met 3 personen naast elkaar. Maar hanteer je het NTFU-systeem, dan rijdt de wegkapitein soms ook helemaal achteraan en heeft dan totaal geen zicht meer op de omgeving en kan niet meer de route bepalen, laat staan dat hij of zij het vanaf die positie kan overbrengen op de fietsers die dan op kop rijden. Omdat wij in de omgeving van Holten veelal over erg rustige wegen fietsen lijkt
mij het “Toerclub Rijssen systeem” verreweg de veiligste!
Verder werd tot op heden een richtingverandering veelal met de arm aangegeven. In
sommige gevallen mag dit niet meer en moet dit mondeling geschieden. Dit komt naar mijn mening de veiligheid niet ten goede omdat sommige leden gehoorproblemen hebben (ik bedoel niet Oostindisch doof) Kortom, soms moet je kiezen tussen twee kwaden en dan kies ik t.a.v. de positie van de wegkapitein en de wijze waarop je een richtingverandering aangeeft, uit het oogpunt van veiligheid, heel duidelijk voor het huidige systeem van de Wielervereniging Holten.
De terugweg richting Holten verliep, op één fietser na die last kreeg van de hongerklop, erg voorspoedig. Jannie lette goed op de snelheid zodat iedereen zijn karretje kon blijven aanhaken. Vlak voor de finish werden we op een verkeersluw plekje even stop gezet door Jannie en werd de tocht geëvalueerd. Iedereen
mocht zijn zegje doen en dit leidde nog tot enkele opmerkingen die het veilig fietsen met de Wielervereniging Holten in positieve zin zullen beïnvloeden.
Jannie, erg bedankt voor de leuke wijze waarop je ons hebt begeleid!
Jan Scheperman, voorzitter Wielervereniging Holten.

Verslag 02-09-2014

We hebben met een groepje van in totaal 12 WVH-ers onder leiding van Henk Vasters gefietst.
Voor vertrek eerst op aanwijzing van Henk een aantal essentiële onderdelen van de fiets gecontroleerd: de voor- en achterrem, het stuur en het zadel.
Er werd afgesproken dat iedereen mee zou fietsen en dat het tempo rond de 30 km per uur zou liggen. Als iemand zou afhaken zou dit aan Henk gemeld worden.
We zouden naast het ritsen ook ‘smal’ gaan fietsen: de linker fietser laat zich een stukje terug zakken, zodat het voorwiel naast het achterwiel van de rechter fietser komt. Zo wordt de groep smal en kun je indien nodig ook nog snel allemaal achter elkaar gaan fietsen. Toen twee- aan- twee op de fiets. Er is doorlopend gedraaid; de voorste fietser aan de rechterkant laat zich een plaats terug zakken, de voorste fietser aan de linkerkant komt rechtsvoor te fietsen en de tweede fietser aan de linkerkant komt ook vooraan te fietsen. Ik vind het leuk om zo te fietsen.
Iedereen komt een of meerdere keren op kop te fietsen en je fietst elke keer naast iemand anders. Tijdens de tocht gaf Henk nog wat handige tips: houd altijd je rechterhand aan het stuur, daal altijd op het grote blad af. Halverwege liet Henk ons even stoppen om aan te geven dat het ‘smal’ maken nog niet helemaal vlekkeloos verliep; de linker fietser dient zich iets terug te laten zakken en niet de rechter fietser.
Verder wees hij er nog op dat wanneer een hand wordt opgestoken dit de linkerhand dient te zijn.
Zodat de rechterhand aan het stuur blijft om ingeval van plotseling remmen, dit met de achterrem gebeurt en niet per ongeluk met de voorrem Na een mooie route van ongeveer 40 km waren we op tijd terug voordat de verlichting aan moest.
Wat ik leuk vind is dat Henk nog even aan iedereen zijn/haar mening vroeg. Zo kun je ook aangeven als je op- of aanmerkingen hebt. En natuurlijk was iedereen enthousiast en tevreden!

Eindevaluatie wegkapitein door Jannie Vasters

Na het volgen van de cursus wegkapitein, ben ik gelijk bij onze eigen vereniging aan de slag gegaan.
Wij fietsen op woensdagochtend met een groep die graag veilig en gezellig wil fietsen. Ik heb bij deze groep uitgelegd hoe we veilig met elkaar kunnen fietsen. We hebben allemaal de fiets getest of alles in orde was. Iedereen vond dat best nuttig en leerzaam, ook hoe de helm op het hoofd hoort te zitten.
De tekens die we gebruiken onder weg uitgelegd, de meeste waren al wel bekend. Om de tekens mondeling door te geven, werd als erg lastig ervaren, sommigen horen niet meer zo goed, en bij een stevige bries waren er ook problemen.
Het ritsen was geen enkel probleem en erg duidelijk, wij hebben er ook nog een andere vorm aan toegevoegd. Namelijk SMAL dat betekend dat de rechter rijder iets naar voren fiets en de linker rijder laat zich iets afzakken en rijd met zijn voor wiel naast het achterwiel van de rechter rijder. Zo is de groep half zo breed en kan er gemakkelijk geritst worden. Je fiets dan eigenlijk geschakeld.
Dit werd na wat oefenen als erg prettig ervaren. Vooral op de kronkelige binnenwegen, deze waren met de hoge mais erg onoverzichtelijk.
Enkele tochten fietsen we ook wel veel op fietspaden, voor we inhaalden hebben we gebeld en als we passeerde gegroet. Ook hebben we gezegd met hoeveel personen we waren, of de laatste zei, ik ben de laatste. Dan weet men dat de groep voorbij is en hoeven deze fietsers niet achterom te kijken. Hiervoor kregen we zelfs een compliment, dat gaf mij veel zelfvertrouwen. We zijn goed bezig.
Na elke rit heb ik de groep stil gezet en een evaluatie gedaan. Dit is men niet gewend maar werd wel als positief ervaren. Hierin kwamen duidelijke verbeter punten naar voren.
Mijn eigen rol als wegkapitein, heb ik ervaren als erg leerzaam. Door het vaker te doen gaat het steeds makkelijker en krijg je een sneeuwbal effect. Heel belangrijk is het maken van afspraken met de groep, erop toezien dat deze nageleefd worden en dat geld natuurlijk ook voor de verkeersregels.
Mijn ervaring is dan ook erg positief, ook al zullen niet alle leden dit zo enthousiast ontvangen. Deze leden zijn een beetje vast geroest en zullen moeten wennen aan veranderingen, dat heeft tijd nodig.

Hoofd punten uit de evaluatie:
 • Ritsen en smal rijden altijd op dezelfde manier, rechter rijder gaat altijd voor, de linker erachter
 • Signalen duidelijk doorgeven
 • Snelheid aanpassen aan de situatie, in een dorp rustig rijden etc.
 • Bij het inhalen even aangeven met hoeveel we zijn, of zeg gewoon : ‘IK BEN DE LAATSTE.’ De mede weggebruiker ervaart dit als prettig.
 • Bij lastige situaties blijf rustig, je bent ALTIJD ZELF verantwoordelijk, ga niet zomaar roekeloos achter je voorganger aan
 • Bij smalle onoverzichtelijke weggetjes ga SMAL fietsen dan kun je veel sneller reageren, en is het dus veel veiliger
 • Hou je altijd aan de verkeersregels

Wij blijven oefenen, het zal even tijd nodig hebben, maar we zijn op de goede weg.

Jannie Vasters

Eindevaluatie, wegkapitein door Henk Vasters.

Na de cursus gelijk de voorbeeld functie opgepakt bij de wielervereniging Holten.
En nog net voor de vakantie nog 3x maal op de dinsdag avond als wegkapitein een groep begeleid, de overige twee sessies na de vakantie uitgevoerd, ook eenmaal de combinatie gemaakt met trainingsvormen.
Na de intro, meestal heel positief, de groep uitgelegd dat het om een situatie gaat met als uitgangspunt ; de start van een nieuw seizoen of een rit met een groepje onbekende en nieuwe deelnemers. Helaas zijn er wielrenners die er anders over denken. Ze weten alles al en vinden de fietscontrole niet nodig. Ik heb alle leden vriendelijk verzocht om mee te doen. Enkele wilden dit niet en hebben toen besloten de groep te verlaten. Op een afstandje gespot uitvalnaven niet correct afgesteld, ook twijfels over de correcte afstelling van de remmen. Maar ja, waarom?!! Het is toch in hun eigen belang om veilig op pad te gaan.
Ik verwacht nog wel een klein beetje weerstand bij enkele personen die al vijfentwintig jaar op dezelfde manier rijden, deze personen zijn niet ontvankelijk voor vernieuwingen en verbeteringen. Komt misschien ook wel omdat je zelf uit deze groep komt. Voor de groep is het even wennen als je gelijk na een foute inschatting/situatie/gedrag stop wordt gezet. Dat de situatie gelijk wordt besproken waren ze ook niet gewend. De bespreking bestond uit eerst een top en daarna de tip/vraag.
Verrassend was er net voor de vakantie een nieuw lid aanwezig. Na een korte introductie, de fietscontrole zelf ter handen genomen incl. uitleg hoe en waarom. Omdat ik deze avond ook één van de mensen bij het verzamelpunt had staan die eigenlijk niet gediend is van deze aftrap. Heb ik kort en kordaat gehandeld. Hierdoor was hij bereid om de tocht samen met ons aan te gaan. Na een korte feedback aan het eind van de rit lijkt het eerste ijs ook voor hem gebroken te zijn.
Erg positief is dat een nieuw lid op deze manier correct wordt opgevangen. Wegwijs wordt gemaakt in termen en gebaren die gehanteerd worden in het peloton. Hij kon deze avond voelen hoe er wordt gehandeld in een groep. Al met al een leerzame avond voor ons nieuwe lid.

Trainen in een groep / groepjes is voor de meeste deelnemers vreemd binnen onze vereniging. Ook hier is door ons aandacht aan gegeven, vooral om ook de aandacht te krijgen van de snellere rijders. Het één en ander is heel positief ervaren door zowel snelle als rustige rijders. Gelukkig hebben we gebieden waar het goed autoluw is. Met de aandacht voor veilig rijden kan er toch lekker getraind worden.

Ook het houden van een evaluatie is ongewone kost voor de meesten. Dit wordt als erg positief ervaren.

Hoofdpunten uit de evaluaties / feedback:
 • Het snel en kort ritsen (door ons smal genoemd) wordt als heel positief ervaren
 • Het mondeling doorgeven van de signalen wordt als storend ervaren, niet gewend en levert weerstand op. Vooral ouderen zeggen het niet goed te horen en vinden het niet prettig
 • Het maken van afspraken en de veiligheid inspectie wordt positief ontvangen
 • Vooral belangrijk is dat binnen de vereniging steeds de zelfde tekens en signalen worden gegeven
 • De tekens TEGEN en VOOR moet er bij een enkeling nog goed inslijpen (Even onthouden wat het ook alweer was)
 • Het gedrag t.o.v. van andere verkeersdeelnemers verbeterd door de aanwezigheid van de wegkapitein en foute situaties worden gelijk besproken
 • Door de aanwezigheid van de wegkapitein worden de verkeersregels beter gehandhaafd
 • Rust brengen in de groep, vaart minderen en vriendelijk groeten naar een andere weggebruiker, bijvoorbeeld bij een smalle situatie, wordt als een pluspunt ervaren
 • Het opheffen van het oude roulatie systeem, wegkapitein op de vaste tweede plaats rechts vinden de leden maar erg vreemd. Onze omgeving leent zich erg goed voor dit systeem. En de wegkapitein heeft altijd goed overzicht en hoeft de gehele tijd niet op kop te fietsen. Of mee te draaien waardoor tekens slecht van achter naar voren komen
 • Nieuwe leden vinden het prettig dat ze wegwijs worden gemaakt in het peloton
 • Het trainen onder begeleiding is nieuw voor de meeste leden, een deel (de minder snelle jongens) vind het leuk als het één en ander met een kleine regelmaat wordt aangeboden. Terwijl er misschien ook wel een groep is die gestructureerd wil trainen
 • Wanneer de groep groter is dan 8 personen en er gewerkt wordt met het doordraaisysteem is het eigenlijk niet mogelijk om de groep van achter aan te sturen (rechts/links doorgeven)
Mijn eigen rol als wegkapitein:
 • Het maken van duidelijke afspraken, gedrag, veiligheid, snelheid e.d.
 • Het controleren op de naleving van de afspraken, gedragscode e.d.
 • Motiveren van de groep, zorgen voor plezier tijdens de tocht/training
 • Bijstellen van doelstellingen indien nodig
 • Evalueren van de training
Eigen aandachtspunten:
 • Altijd even terug naar de basis, en vandaar opbouwen. Een heleboel dingen zijn voor mij vanzelfsprekend. Maar voor de beginner niet.
 • Wanneer nodig de tijd nemen om iets duidelijk te kunnen uitleggen, bij ervaren fietsers kun je al gauw voelen, ik weet alles al. Waardoor je misschien te snel door de stof wilt
Slot:

Ik heb de cursus wegkapitein incl. het begeleiden van 5 trainingsavonden als wegkapitein als zeer positief ervaren. Ook de reacties van de deelnemers waren overwegend positief. Het één en ander is duidelijk terug te lezen in de reacties van onze verschillende beoordelaars uit de groep.
Nu op naar een beter en veiliger sportklimaat in samenwerking met de wielervereniging WVHolten en eventueel ander verenigingen.

Uw wegkapitein, Henk Vasters.