Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mountainbike Sport Holten

Mountainbiken is een risico sport door het lezen of ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaardt u de bij het mountainbiken horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door MTBsportHolten gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert MTBsportHolten de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Picture: Logo MTBsportHolten

Aansprakelijkheid:

Deelname aan een clinic, training of tocht is volledig op eigen risico. MTBsportHolten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de clinic, training of tocht.

MTBsportHolten behoudt zich het recht voor programma’s te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de instructeur na overleg met de deelnemers.

Deelname:

De deelnemer verklaart geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaart geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

Veiligheid:

Tijdens de activiteiten is het dragen van een goedgekeurde fietshelm en handschoenen verplicht. Als er op de locatie waar de activiteit plaatsvindt afwijkende veiligheidsregels gelden, dient iedere deelnemer zich hieraan te houden. Tijdens de activiteiten dient men de instructies en aanwijzingen van de dienstdoende instructeur/begeleider strikt op te volgen.

Deelnemers dienen er voor te zorgen dat de mountainbike 100% in orde is. Niet veilig bevonden mountainbikes (bijv. met slecht functionerende remmen of banden zonder profiel) mogen niet worden gebruikt tijdens de clinic, training of tocht. Klikpedalen zijn toegestaan mits de gebruiker kan aantonen met dit systeem veilig te kunnen fietsen.

Picture: fietsongeval

Annuleren:

MTBsportHolten kan een activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren.

Verzekering:

De deelnemer dient voor deelname, zelf een dekkende (buitensport-) verzekering af te sluiten. Voor deelname buiten eigen land is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.

Leeftijd deelnemer:

Minimumleeftijd voor deelname aan een clinic, training of tocht is 8 jaar. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd, óf onder toezicht van een volwassene aan de activiteiten deelnemen. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd/begeleider. Het kan voorkomen dat de instructeur van MTBsportHolten deelname aan een activiteit uitsluit voor ieders veiligheid.