Opleidingen

Picture: Opleiding MTB1 begeleider en Wegkapitein

Opleidingen

Als docenten van de Wieleracademie zijn wij instaat de volgende cursussen te verzorgen namens de NTFU/KNWU, in de categorie sporttechnisch kaderopleidingen mogen wij jullie de cursus Wegkapitein en MTB1 begeleider aanbieden.

Wegkapitein

Wat is een wegkapitein?

De wegkapitein is werkzaam in Picture: Vrouwen-hand-in-handde breedtesport. De belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. Idealiter wordt de wegkapitein daarin gestuurd door het beleid van de vereniging en onder begeleiding van een hoger gekwalificeerde instructeur. In overleg met de eventueel aanwezige instructeur bepaalt hij de route en de snelheid van de groep en is hij in staat het niveau aan te passen aan het niveau van de groep. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn. De wegkapitein is werkzaam in de buitensport.

Wegkapitein worden klik hier.

MTB1 begeleider

Wat is een MTB begeleider?Picture: Apeldoorn MTB1 cursus 1

De belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. Idealiter wordt de MTB begeleider daarin gestuurd door het beleid van de vereniging en onder begeleiding van een hoger gekwalificeerde trainer/instructeur. In overleg met de eventueel aanwezige trainer/instructeur bepaalt hij de route en de snelheid van de groep. De MTB begeleider handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de wieleracademie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij/zij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn.

MTB1 begeleider worden klik hier.

Onze opleiding wegkapitein

Als instructeurs niveau 3 op het gebied van Race en Mountainbike hebben wij een cursus gevolgd bij de NTFU / Wieleracademie. Deze hebben wij met goed gevolg afgesloten, onze namen als instructeurs zijn terug te vinden op de site van de NTFU en de Wieleracademie.

Voor onze bevindingen klik hier.

Reacties van enkele verenigingen

Alle door ons opgeleide verenigingen kun je terug vinden op de Kalender Wegkapitein