Ontwikkelingen

picture Ontwikkeling BikePark Holten

Ontwikkelingen

In overleg met de Gemeente Rijssen-Holten hadden we mooie plannen ontwikkeld op de voormalige stortplaats aan de Oude Hellendoornsweg, volgens ons is dat de meest ideale plek. Het was de bedoeling om het bikepark daar aan te laten sluiten op de nieuwe MTB-route over de Holterberg. Echter waren de buurtbewoners van de Holterberg het daar niet mee eens. Om lange bezwarenprocedures te voorkomen, is er gekozen voor een nieuwe locatie. Daarnaast is de geplande verbetering van de route helaas weer teruggedraaid. De mountainbike route loopt nu weer langs het druk bezochte bezoekers centrum van de Canadese begraafplaats.

Laatste ontwikkeling:

13 december 2017

Overeenkomst recht van erfpacht Stichting Mountainbikesport Holten voor het realiseren van een BikePark aan de Dorperdijk 7 te Holten is goedgekeurd door het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Rijssen-Holten.

2 november 2017

Projectplan bouwen BikePark Salland-Twente te Holten ingeleverd voor Leader bijdrage, POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017. Het besluit wordt verwachten rond 5 april 2018.

4 september 2017

Concept projectpresentatie bouwen Regionaal BikePark Holten  ingeleverd tijdens Leader bijeenkomst in Zuna (Notter). Ons project is positief ontvangen en we gaan nog een paar verbeterpunten extra uitwerken.

20 april 2017

Raadsvergadering, het college van burgemeester en wethouders heeft het  bestemmingsplan ten aanzien van de realisatie BikePark Holten goedgekeurd.

6 april 2017

Behandeling in de commissie Grondgebied, Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7 voor 20 april, er waren geen bezwaren op het plan.

14 februari 2017

Vervolg gesprek met de Gemeente Rijssen-Holten. Officieel is ons medegedeeld dat er geen bezwaren zijn binnen gekomen op de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Gemeente Rijssen start de afrondde fase op.

13 februari 2017

Maandag 13 februari ons project gepresenteerd op de Leader markt in Hengelo. Het gaat om subsidie aanvraag voor het bouwen van ons BikePark te Holten. We zijn in afwachting van nader bericht. Al wel is duidelijk dat het project nog verdere uitwerking verdient de komende tijd.

13 december 2016

Publicatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7 in Holten’. Het plan maakt planologisch de realisatie van een mountainbikeparcours (North Shore Trail) mogelijk en verandert daarnaast de bestemming van de ijsbaan in een algemene sportbestemming.

8 december 2016

Verkennend gesprek met de Gemeente Rijssen-Holten met betrekking tot advies subsidies.

5 juli 2016

Publicatie wijzigen bestemmingsplan ‘Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7′

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden voor de percelen bij de Dorperdijk 5 en 7, 7451 MK Holten. Dit plan beoogt planologisch de realisatie van een mountainbikeparcours (North Shore Trail) mogelijk te maken bij de Dorperdijk 7 en ook de toevoeging van een wielerbaan bij de ijsbaan.

19 mei 2016

Het plan voor een nieuw bikepark bij de ijsbaan in Holten kan verder worden uitgewerkt. De raadsleden van de commissie Grondgebied reageerden 19 mei 2016 positief op de nieuwe locatie. De nadere uitwerking van plan volgt spoedig volgens wethouder Roland Cornelissen van de Gemeenten Rijssen-Holten.

MTBsportHolten – BikePark Holten